forbot
+7 (707) 545-75-12

Konnyj zavod Ahal Teke, AKH

  • Konnyj zavod Ahal Teke, AKH
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
 Động vật nuôi nông nghiệp
Đang có sẵn 
1.01 KZT(1.01 USD)
Nhóm:  Động vật nuôi nông nghiệp
Trại ngựa giống
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 EUR) từ 1 c
Nhóm: Trại ngựa giống
Ngựa
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 EUR) từ 1 c
Nhóm: Ngựa
Ngựa
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 EUR) từ 1 c
Nhóm: Ngựa
Ngựa
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
1.01 KZT(1.01 EUR)
Wholesale: 1.01 KZT(1.01 USD) từ 1 c
Nhóm: Ngựa
Ngựa
Đang có sẵn 
Nhóm: Ngựa
Ngựa
Đang có sẵn 
Nhóm: Ngựa
Ngựa
Đang có sẵn 
Nhóm: Ngựa
 Động vật nuôi nông nghiệp
Đang có sẵn 
Nhóm:  Động vật nuôi nông nghiệp
Ngựa
Đang có sẵn 
Nhóm: Ngựa
Liên hệ

Địa chỉ

Kazakhstan,  Almaty,  Medeuskij district m-on Kolsaj, d.2155

Thủ trưởng

Dik Yakov Yakovlevich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Trang web:
WhatsApp:
+7(707)545-75-12

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Konnyj zavod Ahal Teke, AKH. Tất cả thông tin về Konnyj zavod Ahal Teke, AKH tại Almaty (Kazakhstan).